Home » Trio Bestevâer
LogoTrio.jpg

Trio Bestevâer

Jeroen Manders: bariton

Desiree van Warmerdam: accordeon en fluit

Jeroen de Jong: saxen

 

Gast musici:

Astrid Schijns: cello

Gerard van der Zijden: orgel

 

Gast sprekers:

Ir. Frits de Ruyter de Wildt

Acteur Ids van der Krieke

Neuroloog Piet Voskuil

Hans Talboom

 

Trio Bestevâer verzorgt voor u een compleet thematisch concert.

Thema’s:

Michiel de Ruyter

Vincent van Gogh

Water

Vrede van Breda

 

Ten behoeve van haar thematisch compositorische werk heeft Desiree van Warmerdam Trio Bestevâer opgericht. Omdat dit Trio in aanvang uitsluitend composities vertolkte die in de lijn lagen van Michiel de Ruyter werd voor de naam Bestevâer gekozen, wat grootvadertje betekend; de koosnaam voor Michiel de Ruyter.

 

Michiel de Ruyter

De oprichting van Trio Bestevâer geschiedde na kennismaking met Ir. Frits de Ruyter de Wildt, 12-de nazaat van Michiel de Ruyter, op de set van de Film Michiel de Ruyter.

Frits de Ruyter de Wildt geeft lezingen in binnen en buitenland over zijn voorvader.

Desiree van Warmerdam heeft authentieke teksten over leven en werk van Michiel de Ruyter getoonzet, wat heeft geleid tot unieke composities met als titels: Linie Varen, 26 Hongaarse Predikanten, Vergoedingen, The Dutch in the Medway, Windkracht 2?

Vincent van Gogh

Voor het Van Gogh jaar 2015 schreef Desiree van Warmerdam de Van Gogh Weetjes voor Trio Bestevâer.

Composities gebaseerd op brieven en schilderijen van Van Gogh, maar ook op interviews die in 1965 zijn gehouden met mensen die Van Gogh persoonlijk nog gekend hebben. De mannen in kwestie waren ongeveer 10 jaar toen zij er door Vincent van Gogh op uit werden gestuurd om vogelnestjes te zoeken die hij dan vervolgens na tekende of na schilderde.

 

Voor het thema Van Gogh werkt Trio Bestevâer ook samen met sprekers, waaronder acteur Ids van der Krieke; hij vertolkte de rol van Vincent van Gogh in de tv-serie Langs de kant van de weg. Of met neuroloog Piet Voskuil; hij neemt de geestesgesteldheid van Vincent van Gogh onder de loep, m.n. in zijn laatste levensjaren.

Water

Het thema Water komt voort vanuit de fascinatie van Desiree van Warmerdam voor bruggen, waterkeringen, forten.

Titels als: De Stelling van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster, Molenviergang Aarlanderveen, Westenschouwen, Windkracht 2? Hollandse Waterlinie, spreken genoeg tot de verbeelding.

Voor dit thema musiceert Trio Bestevâer samen met celliste Astrid Schijns.

De muziek wordt ten alle tijden toegelicht.

De afwisseling van muziek met het gesproken woord werkt versterkend. De concentratie van het publiek blijft optimaal.

Info en boekingen

Geert G. Ossewaarde

www.thematischeconcerten.nl
www.desireevanwarmerdam.com