VRIENDEN THEMATISCHE CONCERTEN under construction

Stichting Thematische Concerten   

Stichting Thematische Concerten is in 2015 opgericht door musicus Desiree van Warmerdam en concertmakelaar Geert G.Ossewaarde.De Stichting, later te vernoemen als STC, heeft als doel concerten met een thema te organiseren in de meest brede zin van het woord.

In 2015 resulteerde dit in het Slotconcert Palette de Van Gogh. Dit requiem voor Vincent vond plaats op 27 november in de Grote Kerk van Breda.

 

Nieuw project waar op dit moment door STC aan wordt gewerkt is het concert De Vrede van Breda. Dit concert staat gepland op 24 augustus 2017 en zal worden uitgevoerd  in de Grote Kerk van Breda. Op de dag zelf zal een historische wandeling plaatsvinden door de binnenstad van Breda.

 

Doelstelling van STC

Een creatieve bijdrage leveren aan de versterking van de culturele infrastructuur van de provincie Brabant en Zeeland op het gebied van de nieuwe klassieke muziekuitvoeringen, scholing / vorming en educatie in de meest ruime zin van het woord. Ook andere terreinen op het gebied van cultuur zijn niet uitgesloten en kunnen bijdragen aan het realiseren van een integraal aanbod van culturele producties. STC zoekt om dit doel te bereiken samenwerking met professionals en amateurs vanuit verschillende kunst disciplines.

 

Stichting Thematische Concerten is ingeschreven bij de KvK onder nummer 62433296 en RSIN nummer 854816197

Voorzitters (interim)                   

 

 

 

Penningmeester

 

     

Secretaris                     

 

Music Director

 

Marketing / Sponsoring en Concertmakelaar  

Dhr. Geert G. Ossewaarde

geert.stc@gmail.com     mobiel: 06-25357540