Stichting Thematische Concerten werkt samen met professionele musici waar het moet en met vergevorderde amateurs waar het kan.

Voor het concert Palette de Van Gogh werkte STC samen met artiesten als Jan Vayne en Ids van der Krieke.

Voor het concert De Vrede van Breda werkt STC samen met Koninklijk Breda's Mannenkoor olv Hans de Wit, Projectkoor Etten-Leur olv Dieneke Bicknese, organisten André de Jager en Gert van Hoef, en Trio Bestevâer olv Desiree van Warmerdam

Koninklijk Bredaas Mannenkoor

André de Jager

Rangel Silaev

Gert van Hoef